Wyjazdy z Fullfun

Najbliższe wyjazdy z FullFun

REGULAMIN

REGULAMIN

  1. Firma Akademia Pływania/Full Fun Remigiusz Olejniczak, ul. Szeligowskiego 85/2, 71-051 Szczecin, NIP 8521539591, REGON 812531430, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  3. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej funfit.pl przedstawiane są w wartościach brutto (zawierające podatek VAT). Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych.

  4. Na koszt wysyłki składają się koszty usługi firmy kurierskiej oraz koszty opakowania.

  5. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca.

  7. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

  8. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Akademię Pływania/Full Fun.

  9.  Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: Akademia Pływania/Full Fun, ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: info@akademiaplywania.pl. Akademia Pływania/Full Fun rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

  10.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved